ALOHA Mental Arithmetic Uzbekistan

Ko′mpaniya pro′fili

manosi

Abacus bo´yicha Oliy Arifmetik Ta´lim 

Ushbu hisoblash usuli, Xitoy va Tayvan mamlakatlarida ishlab chiqildi. 1993 yilda janob Luohu Moon Sung ALOHA dasturini 5-13 yoshgacha Malayziya bolalari uchun asos solgan.

20 yildan ortiq vaqtda ALOHA «Mental Arithmetic» dasturi dunyo bo´ylab 4000 markazlarigacha kengaydi. Bu uning samaradorligini tasdiqlaydi va bola aqliy arifmetik ta'limining yetakchi dasturiga aylantiradi.

ALOHA «Mental Arithmetic» dasturi aqliy hisoblash "asosiy tushunchasini" o´rgatishda Abacuslarni yagona vositasi sifatida ishlatadi.Bolalarga bu tarzda ta'lim berib biz ularning hisoblash ko'nikmalarini oshiramiz.

ALOHA professorlar va o'qituvchilardan iborat bo´lgan malakali ilmiy kengashni o'z ichiga oladi. Oliy darajadagi mutaxassislar qiziqarli va samarali yo'l bilan sifatli ta'lim berishadi.
AKTUAL MAQSADLAR

Aqliy arifmetik dasturi asosida bilim sifatini ta'minlash uchun zamonaviy va inno′vatsio′n meto′dlaridan foydalanish;

Eng yuqori pro′fessio′nal va axloqiy me'yorlariga rioya etib, bo'lg'usi fuqarolar -bolalar rivojlanishiga hissa qo´shgan holda, jamiyat uchun qimmatli xizmat taklif qilish.

Faoliyati va vakolati

Farzandingizning salohiyatini oching!

Har bir bola o′zi bilmagan salohiyatiga ega! Biz bunga ishonamiz va har bir darsda dasdiqlaymiz.