ALOHA Mental Arithmetic Uzbekistan

ALOHA «Mental Arithmetic» dasturi ikkta yo′nalishdan iborat: kichikroq5 dan7 yoshgacha bo′lgan bolalar uchun va 8 dan 13-yoshli bolalar uchun. «Tiny Tots» dasturio'n (10) darajadanva«Kids» sakkiz (8) darajadan dastur «Kids» tashkil qilingan. Darslar 3-4 oy davomida haftada 2 soat davomida o'tkaziladi. Talabaning o´zlashtirilishi kuzatib olib boriladi va har bir semestr oxirida har bir talabaning rivojlanishi ko´rib chiqiladi.

O'quv, arifmetikani o′rganish uchun muhitni yaratib,o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi o'zaro faol usullari yordamida amalga oshiriladi.Aloha Tiny Tots Program
Aloha Kids Program Farzandingizning salohiyatini oching!

Har bir bola o′zi bilmagan salohiyatiga ega! Biz bunga ishonamiz va har bir darsda dasdiqlaymiz.