ALOHA Mental Arithmetic Uzbekistan

Franshiza bo′yicha ALOHA biznesning litsenziyasi nimani bildiradi?

Ma'lum bir davrichida ma´lum bir sohada butunlay bir xil korxonani ishga tushirish uchun Franshiza muvaffaqiyatli biznes fo′rmatning ishlo′vini o´z ichiga oladi,keyin boshqa tarafga litsenziyalashtiriladi.

ALOHA muhim, favqulodda tadbirkorlik obro'siga ega. Litsenziar (ALOHA) intellektual mulk huquqiga ega. Franshiz - bu bizning huquqiy shartnomalarda belgilangan shartlarga muvofiq bilim, ko'nikma va tajribalardan foyda olishni istaydigan shaxs.

Franshizaga ALOHA dasturining savdo nomini, tasvirni, tizimi va tartibi qo'llanmalarfan foydalanishga ruxsat etiladi, litsenziya muddatining ekspluatatsiyasi bo′yicha rahbarlik qilish,mulk tagishligini ishlatishi mumkin. Franshizalarga muvofiq ALOHA dasturi ularni ustidan to'liq nazorat qilish huquqiga ega.

 

ALOHA dasturi litsenziyasining hududiy cheklo′vlari qanaqa?

ALOHA dasturi rasmiy xaritada ko'rsatilgan xalqaro chegaralari muvofiq muayyan bir mamlakat, mintaqa / hududida faoliyat ko´rsatish uchun Franshizaga litsenziya taklif etadi.

ALOHA dasturining franshizani olish uchun infratuzilmaga oid qanday talablar qo´yilgan?

ALOHAdasturiningFranshizasibo´lishuchundavlatningkatashaharida, markazvaqulayjoyda 200 kvadratmet rminimal o′fis maydoni (egalikyokiijaraga)bo'lishikerak. Binonighammustaqilkirishi, biriktirilganhammomvayaxshishamollatish, yoqimliko'rinishivabog 'ibo'lishikerak. O´fis to'liq ko′mpyuter tizimlari, internet, telefo′n, faks, vahokazo avto′matlashtirilgan bo′lishi lozim. Litsenziarning talablariniqondirishuchun, shuningdek, xodimlarni yo′llash imkoniyatiga ega bo'lish uchun barcha resurslari bo'lishi kerak.

ALOHA Franshiza dasturida ishtirok etish uchun asosoy moliya sarflashlar qanaqa?

ALOHA dasturini ishga tushirish uchun siz bir biznes boshlash uchun yetarli pul bo'lishi kerak. Bu mablag quyidagi xarajatlarini qoplaydi:

  • Infrastruktura va atrof-muhit
  • Mebel va furnitura
  • Uskunalar va o´quv materiallar
  • Litsenziyani qiymati
  • O′perativ xarajatlar: ijara, xodimlar
  • Marketing va boshqalar
 

ALOHA Franshizaning shartlari qanaqa?

Franshizani oluvchi shaxs dastlabki to´lovni taqdim etishi kerak.

 

Xalqaro ALOHA dasturi tomonidan Franshizanig rahbarlariga qanaqa yordam bor?

Franshzda bo′lgan O′rientatsiya Dasturi. (FOD)

Baholash dasturi ko′rpo′rativ o′isida qabul qiluvchi o'quv franshiza va uning asosiy xodimlari uchun bo'lib o'tadi. FOD franshizalar g´oliblariga ALOHA biznessining barcha qismlarining tushunish va mavjud bilimlar bilar bo′lishishga yordam berish uchun yo'naltirilgan.

Texnik tayyorlash va ta'lim maslahatchilarning o´qishi

Texnik o'quv maslahatchilari uchun maxsus mo'ljallangan o'quv mo′dul bilan muntazam ravishda bir instructo′r olib bo'ladi.

Rahbariyat

Franshizga biznes uchun belgilangan standart operatsion tartib muvofiq, u ishlatish uchun yordam beradi.

Materiallarni yetkazib berish

ALOHA mamlakatda dasturni ishga tushirish uchun zarur moddiy material bilan taminlaydi.

Texnik tayyorlanish va doimiy qo'llab-quvvatlash

Texnik o'quv dasturi o'quv qo'llanmalari bilan bosma va elektro′n shaklda ham taqdim etiladi. Ular yangi o'quv dasturlarning ishlab chiqishlari xaqida xabardor bo′lishlari uchun joriy tadqiqot va rivojlantirish larning natijalari Franshizlarga topshiriladi.

Marketing yordami

ALOHAning har hil dasturlarni tarqatish uchun litsenziar zarur marketing qo'llab-quvvatlashni ta´minlaydi. mintaqaviy / milliy platformalarning orqali turli dasturlarni yoqishingiz lozim uchun Ular mo'ljallangan edi bir xil shaklda asboblar. Savdo va marketing instrumentlari (risolalar, varaqalar, plakatlar, audio-ko'rgazmali qurollar), qoidalariga muvofiq yuborilgan.

 

 

Franchise advantage Franchise form

Farzandingizning salohiyatini oching!

Har bir bola o′zi bilmagan salohiyatiga ega! Biz bunga ishonamiz va har bir darsda dasdiqlaymiz.