• ALOHA dasturining xalqaro ko´nkursi

    ALOHA ko´nkursi qatnashuvchilarning Abacus bilan bo´lgan namoyishi. […]

  • Ronit va Samir Motwani

    ALOHA «Mental Arithmetic» dasturi innovatsion yo´ndashuv va hisoblash o´peratsiyalari tezligi bilan jamiyatga ta'sir ko´rsatadi. - Media ALOHA «Mental Arithmetic» dasturiga, ayniqsa jahon chempio´nlari Ronit va Samir Motvanilarning qobiliyatlariga qiziqish ko'rsatdi. […]

  • Muvaffaqiyatli xalqarolashtirish jarayoni

    Meksika o´sib borayotgan xalqaro dasturiga qo'shildi. ALOHA «Mental Arithmetic» dasturi 1993 yildan yboshlab juda muvaffaqiyatlar qozonib kelyapdi. […]