ALOHA Mental Arithmetic Uzbekistan

KELAJAKDAGI REJALARIMIZ

ALOHA Mental Arithmetic tushunchasi qadimiy Abacuslardan foydalanishga asoslangan. U nafaqat katta raqamlarni yodda hisoblash qobiliyatiga ega, balki bola shakllanayotgan yillarda,miya zarur rivojlanishini ta'minlaydigan muhim vositadir.Bu bolaning hayotida qo'yish kerak bo′lgan asosdir.

Bizning rejamiz bu yuksak, inno′vatsio′n, keng qamro′vli, osonlik bilan o'tish ko′nsepsiyasining ta'siri ostida o'z muvaffaqiyatga erishish uchun, 5-13 yilgacha talabalarning imkoniyatlarini kengaytirishdir».Aloha Mental Arithmetic Philippines
“Indigo ko'k rangdan kelib ciqqan, lekin u oddiy ko'k rangdan ham ko'kroq” – Syun Tszi (faylasuf).

ALOHA dasturi o'quvchilarbilimlariva o'z sa'y-harakatlari bilan o'z o'qituvchilardan oshib ketishlariga qaratilgan. Bu bizning lo′go′tipimizda Indigorangini ifodalaydi.Bu bizning o'qituvchilar tajribalari, bilimlari bilan almashish va bolalar salohiyatini oshirishga harakat qilishlarini ifoda etadi. Yashil yaproq muvaffaqiyatli bo'lish uchun ALOHA oilasiga qo′shilib ishtirok etayotgan bolalarning yoshini anglatadi.

 BIZNING YUKSAK VAZIFAMIZ

Miya to´liq rivojlanish meto′do′lo′giya orqali bolalarga sifatli hisobotlar ta´limini ta'minlash uchun dunyo bo'ylab o'quv markazlari tarmog'ini yaratish." Bu dastur hayot uchun kuchli ilmiy asosini yaratib, bolalar muvaffaqiyatga erishishlari uchun yordam berishga qaratilgan.

Farzandingizning salohiyatini oching!

Har bir bola o′zi bilmagan salohiyatiga ega! Biz bunga ishonamiz va har bir darsda dasdiqlaymiz.