ALOHA Mental Arithmetic Uzbekistan

Kurslarning yordami

 
a) Dastur bolalarga maktabda yaxshi baholar olish uchun yordam beradimi?

ALOHA «Mental Arithmetic» dasturi ko´rib esda qolish konikmasiga asoslangan. Bolalar muammo va qiyinchiliklarni tasavvur qilishga o'rganishadi. Bu esa yanada chuqurroq tushunishga, xotirani kuchayishiga vatahliliy ko'nikmalarni ortirishga olib keladi. Buning hammasi bolani maktabda o′zlashtirishiga ijobiy ta'sir ko´rsatadi.

 
b) Agar bola matematikani yaxshi bilsa dastur unga foyda beradimi?

ALOHA «Mental Arithmetic» dasturi bolalarning ilmiy darajasiga yoki ayrim maktab fanlarning mahoratiga qaramay barcha bolalar uchun ochiq. Dastur bolalarga nafaqat matematika bilimlarini oshirish uchun, balki miya o'ng pallasining ishini rivojlantiradi (xotira, ko′ntsentratsiyasi va boshqalar) o'ng va chap pallalar o'rtasidagi ish muvozanatini belgilaydi.

 
v) Bola qanaqa qo'shimcha vazifalarni bajarishi kerak?

Ushbu dastur ta'sirini oshirish uchun, bir haftadagi ikki soat o´quvdan tashqari, bola uyda bir kunda 5-10 daqiqa mashq bajarish tavsiya etiladi.

 
d) Ushbu dastur bo´yicha o'rganish uchun bolaning yoshi nechida bolishi kerak?

Dasturda qatnashish uchun yoshi eng kam 5 yil bo'lib, maksimal 13. Bir necha ilmiy tadqiqotlar 0 - 16 yoshdagi bolalarda miyas faol rivojlanishini ko'rsatdi.

 
e) Nima uchun 5 yoshda?

Bu yoshda bolalar o'qish va yozish imkoniyatiga ega, chunki, ular ham 0 dan 9 gacha sonlar qiymatini tushunishadi.

 
f) Nima uchun ALOHA intellectual (aqliy) rivojlanish uchun matematikani tanladi?

0 -9 raqamlari xalqaro raqamlar hisoblanadi va butun dunyo bo'ylab ishlatiladi. Bundan tashqari, raqamlar kundalik hayotiga kiradi, shu sababli dasturni moslashtirishga yordam beradi.


Farzandingizning salohiyatini oching!

Har bir bola o′zi bilmagan salohiyatiga ega! Biz bunga ishonamiz va har bir darsda dasdiqlaymiz.